Vårt arbeid – Erkeengler

Vårt arbeid

Vi i Stiftelsen Erkeengler opplever at mange barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune kjenner på utenforskap, og havner i dårlige miljøer, ofte grunnet sosioøkonomiske utfordringer.

Sammen med våre støttespillere og samarbeidspartnere finansierer vi gjennom vårt fond, Erkeengler Fondet, medlemskontingenter for diverse idretts- og fritidsaktiviteter.

Vi bygger lekeplasser og idrettsanlegg, og arrangerer ulike aktivitetsprosjekter for barn og unge.

Vi samarbeider også tett med idrettslagene i lokalmiljøet, og har hittil etablert idrettsskolene “Erkeengler håndballskole», “Erkeengler skøyte- og hockeyskole” og «Erkeengler lek med ball» (allidrett).

Erkeengler Fondet

Byggeprosjekter

Aktivitetsprosjekter

Idrettskoler

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

Vi i Stiftelsen Erkeengler jobber i samsvar med FNs bærekraftsmål, og vi har et særskilt fokus på å bidra til å oppfylle mål 10 om mindre ulikhet, samt mål 1 om å utrydde fattigdom og mål 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder .

Nært og godt samarbeid med Lørenskog Kommune

"Lørenskog kommune er stolte over den viktige jobben stiftelsen Erkeengler gjør i Lørenskog. Stiftelsens bidrag til at barn og unge skal kunne delta i lek og fritidsaktiviteter forhindrer utenforskap, og har derfor også en forebyggende effekt i blant annet ungdomsmiljøet i Lørenskog. Jeg har fulgt Erkeengler siden opprettelsen av stiftelsen, og sett flere av kommunens unge finne veien inn til fritidsaktiviteter og hvilken betydning dette har for den enkelte. Erkeengler ser hvert enkelt barn og evner å skape en unik relasjon til de barna de er i kontakt med. Barn opplever å bli hørt og sett hos stiftelsen. Som ordfører er jeg takknemlig og stolt over den fantastiske jobben stitelsen Erkeengler gjør i Lørenskog" sier Lørenskogs ordfører Amine Mabel Andresen

Åpning av Mikael og Gabriels lekeplass
Fredag 24. september 2021 var det offisiell åpning av Mikael og Gabriels lekeplass på Sørlihavna. Ordfører Ragnhild Bergheim klippet snor, Fantorangen og NRK Super spilte opp til dans og sang. Gjengen fra Sørli barnehage prøvde ut lekeapparatene med stor entusiasme.
Erkeengler skøyte- og hockeyskole
I samarbeid med Lørenskog Ishockeyklubb har vi etablert “Erkeengler skøyte- og hockeyskole”. Her ønsker vi alle barn, fra 4 år, velkommen til aktivitet og lek i Lørenskog ishall.
Sommerferie med Erkeengler
Hver sommer arrangerer vi "Sommerferie med Erkeengler". I 2021, 2022 og 2023 ble Sommerferie med Erkeengler avholdt i samarbeid med Stine Sofie stiftelsen på Stine Sofie senteret i Grimstad. Barna som deltar på Sommerferie med Erkeengler får være med på en rekke ulike aktiviteter og utflukter, vennskap blir formet og vi skaper sommerminner for livet, sammen.
Previous slide
Next slide

Erkeengler Fondet

192

Antall barn støttet

38

Antall lag støttet

1 115 175

Totalt utbetalt

Stiftelsen Erkeengler jobber for at flere barn og unge skal få delta i lek og fritidsaktiviteter.
Vi bidrar til økt trivsel, samt forebyggende og helsefremmende tiltak.