Vårt arbeid – Erkeengler

Vårt arbeid

Vi i Stiftelsen Erkeengler opplever at mange barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune kjenner på utenforskap, og havner i dårlige miljøer, ofte grunnet sosioøkonomiske utfordringer.

Sammen med våre støttespillere og samarbeidspartnere finansierer vi gjennom vårt fond, Erkeengler Fondet, medlemskontingenter for diverse idretts- og fritidsaktiviteter.

Vi bygger lekeplasser og idrettsanlegg, og arrangerer ulike aktivitetsprosjekter for barn og unge.

Vi samarbeider også tett med idrettslagene i lokalmiljøet, og har hittil etablert idrettsskolene “Erkeengler håndballskole” og “Erkeengler skøyte- og hockeyskole”.

Erkeengler Fondet

Byggeprosjekter

Aktivitetsprosjekter

Idrettskoler

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

Vi i Stiftelsen Erkeengler jobber i samsvar med FNs bærekraftsmål, og vi har et særskilt fokus på å bidra til å oppfylle mål 10 om mindre ulikhet, samt mål 1 om å utrydde fattigdom og mål 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder .

Åpning av Mikael og Gabriels lekeplass
Fredag 24. september 2021 var det offisiell åpning av Mikael og Gabriels lekeplass på Sørlihavna. Ordfører Ragnhild Bergheim klippet snor, Fantorangen og NRK Super spilte opp til dans og sang. Gjengen fra Sørli barnehage prøvde ut lekeapparatene med stor entusiasme.
Erkeengler skøyte- og hockeyskole
I samarbeid med Lørenskog Ishockeyklubb har vi etablert “Erkeengler skøyte- og hockeyskole”. Her ønsker vi alle barn, fra 4 år, velkommen til aktivitet og lek i Lørenskog ishall.
Sommerferie med Erkeengler
Hver sommer arrangerer vi "Sommerferie med Erkeengler". I 2021, 2022 og 2023 ble Sommerferie med Erkeengler avholdt i samarbeid med Stine Sofie stiftelsen på Stine Sofie senteret i Grimstad. Barna som deltar på Sommerferie med Erkeengler får være med på en rekke ulike aktiviteter og utflukter, vennskap blir formet og vi skaper sommerminner for livet, sammen.
Previous slide
Next slide

149

Antall barn støttet

25

Antall lag støttet

954 644

Totalt utbetalt

Stiftelsen Erkeengler jobber for at flere barn og unge skal få delta i lek og fritidsaktiviteter.
Vi bidrar til økt trivsel, samt forebyggende og helsefremmende tiltak.