Idrettskoler – Erkeengler

Idrettskoler

Sammen med våre støttespillere og samarbeidspartnere finansierer vi gjennom vårt fond, Erkeengler Fondet, medlemskontingenter for diverse idretts- og fritidsaktiviteter.

Vi bygger lekeplasser og idrettsanlegg, og arrangerer ulike aktivitetsprosjekter for barn og unge.

Vi samarbeider også tett med idrettslagene i lokalmiljøet, og har hittil etablert idrettsskolene “Erkeengler håndballskole” og “Erkeengler skøyte- og hockeyskole”.

Erkeengler håndballskole

I samarbeid med Fjellhammer IL arranger vi "Erkeengler håndballskole" for 6-7 åringer. Her spiller 100 barn håndball hver onsdag i Lørenskoghallen. Når barna er små, fokuserer vi på lek og håndballmoro sammen med andre, samtidig som vi øver oss på kast og mottak av ball, sprette ball og fair play.

Erkeengler skøyte- og hockeyskole


I samarbeid med Lørenskog Ishockeyklubb har vi etablert “Erkeengler skøyte- og hockeyskole”. Her ønsker vi alle barn, fra 4 år, velkommen til aktivitet og lek i Lørenskog ishall.