Idrettskoler – Erkeengler

Idrettskoler

Vi i Stiftelsen Erkeengler opplever at mange barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune kjenner på utenforskap, og havner i dårlige miljøer, ofte grunnet sosioøkonomiske utfordringer.

Sammen med våre støttespillere og samarbeidspartnere finansierer vi gjennom vårt fond, Erkeengler Fondet, medlemskontingenter for diverse idretts- og fritidsaktiviteter.

Vi bygger lekeplasser og idrettsanlegg, og arrangerer ulike aktivitetsprosjekter for barn og unge.

Vi samarbeider også tett med idrettslagene i lokalmiljøet, og har hittil etablert idrettsskolene “Erkeengler håndballskole», “Erkeengler skøyte- og hockeyskole” og «Erkeengler lek med ball» (allidrett).

Erkeengler håndballskole

I samarbeid med Fjellhammer IL arranger vi "Erkeengler håndballskole" for 6-7 åringer. Her spiller 100 barn håndball hver onsdag i Lørenskoghallen. Når barna er små, fokuserer vi på lek og håndballmoro sammen med andre, samtidig som vi øver oss på kast og mottak av ball, sprette ball og fair play.

Erkeengler skøyte- og hockeyskole


I samarbeid med Lørenskog Ishockeyklubb har vi etablert “Erkeengler skøyte- og hockeyskole”. Her ønsker vi alle barn, fra 4 år, velkommen til aktivitet og lek i Lørenskog ishall.

Erkeengler lek med ball

I samarbeid med Lørenskog Idrettsforening har vi etablert aktivitetstilbudet “Erkeengler lek med ball” for barn mellom 3-5 år med fokus på fotball og allidrett. Hver lørdag, over en 10 ukers periode, samles 30 barn fordelt på to grupper på Hammer skole for lek med ball. “Erkeengler lek med ball” kjøres to ganger i året, en gang per semester.