Om oss – Erkeengler

Vår historie

Stiftelsen Erkeengler er en ideell organisasjon. Den ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort på Lørenskog den 19. juli 2020. Stiftelsen ble grunnlagt av barnas far, familie og en nær venn med et ønske om å hedre Mikael og Gabriel.

Gjennom sin far ble barna tidlig introdusert for barneidrett. Mikael var en aktiv gutt på 7 år som spilte fotball, ishockey og bryting. Han hadde et spesielt bånd til sin far og de delte lidenskapen for disse aktivitetene. Gabriel ble bare 1 år og dermed ikke gammel nok til å begynne på idrett, men hans far hadde gjort klar skøytene til den dagen han også skulle begynne på ishockey.

Stiftelsen Erkeengler jobber for at flere barn og unge skal få delta i lek og fritidsaktiviteter. Vi bidrar til økt trivsel, samt forebyggende og helsefremmende tiltak.

Det finnes ingen ord som kan beskrive sorgen barnas familie sitter igjen med, men evige avtrykk i nærmiljøet i guttenes navn er en mager trøst.

Vårt formål

Idrett er mer enn en fysisk aktivitet. Idretten er en viktig arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd (2022, Norges Idrettsforbund).

Vi i Stiftelsen Erkeengler erfarer at mange barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune kjenner på utenforskap, og havner i dårlige miljøer, ofte grunnet sosioøkonomiske utfordringer.

Vårt formål er at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts- og fritidstilbud, og for at alle skal få være med, uansett bakgrunn. Idretten er den største inkluderingsplattformen utenom skolen. Økonomiske utfordringer skal ikke være til hinder for at barn og unge skal kunne ha muligheten til å drive med idrett og fritidsaktiviteter – alle barn bør få oppleve idrettsglede!

Stiftelsen ønsker på sikt å gjennomføre prosjekter i hele landet, men det har vært naturlig å fokusere på Lørenskog og Rælingen i oppstarten, gitt barnas tilhørighet til disse to kommunene.

Mikael og Gabriel