Byggeprosjekter – Erkeengler

Byggeprosjekter

Vi i Stiftelsen Erkeengler opplever at mange barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune kjenner på utenforskap, og havner i dårlige miljøer, ofte grunnet sosioøkonomiske utfordringer.

Sammen med våre støttespillere og samarbeidspartnere finansierer vi gjennom vårt fond, Erkeengler Fondet, medlemskontingenter for diverse idretts- og fritidsaktiviteter.

Vi bygger lekeplasser og idrettsanlegg, og arrangerer ulike aktivitetsprosjekter for barn og unge.

Vi samarbeider også tett med idrettslagene i lokalmiljøet, og har hittil etablert idrettsskolene “Erkeengler håndballskole”, “Erkeengler skøyte- og hockeyskole” og “Erkeengler lek med ball” (allidrett).

Mikaels ballbinge

Ferdigstilt: 2022

Lørenskog er under en stor utvikling med flere innbyggere som flytter til kommunen hvert år. Fotball er en stor del av samfunnet og det er et behov for en ny ballbinge. Vi har bygget en ballbinge, der man kan utnytte fasiliteter for både fotball og basketball. Denne er kalt «Mikaels ballbinge».

Gabriels hjørne

Ferdigstilt: 2021

I Lilleborg barnehage ble det bygget en lekeplass og et lekehus der barna kan dyrke grønnsaker. Dette lekeområdet heter «Gabriels hjørne», og er for de minste barna i barnehagen og i nærområdet.

Mikael og Gabriels lekeplass

Ferdigstilt: 2021

I samråd med Lørenskog kommune og med støtte fra Aktiv Lek har vi bygget en aktivitetspark ved Sørlihavna området. «Mikael og Gabriels lekeplass» er fylt med barn og unge som finner mye glede av å leke her!