søk støtte – Erkeengler

Søk støtte

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts- og fritidstilbud og for at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal ikke være et hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. 

Vi ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett- og fritidsaktiviteter gjennom vårt fond, Erkeengler Fondet.

Merk at det kun innvilges støtte til familier hvor økonomi er et hinder for at barna skal starte eller fortsette med idrett.

På nåværende tidspunkt bevilges det gjennom Erkeengler Fondet økonomisk støtte til følgende idretter:

  • Fotball
  • Håndball
  • Ishockey
  • Bryting

Både privatpersoner og idrettslag kan søke om støtte.

Vi støtter:

  • Avgifter tilknyttet idrett (medlemskontingent, treningsavgifter og lisensutgifter)
  • Innkjøp av nødvendig utstyr og klær (størrelse per produkt må oppgis)
  • Reisekostnader tilknyttet idrettsarrangement i Norden

Viktig informasjon

Søknader for privatpersoner kan ikke overskride kr 5.000,-
Vi dekker ikke tilbud utover normal treningsavgift og medlemskontingent.
Faktura fra klubben eller tilbud på utstyr skal lastes opp som dokumentasjon.

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig.
Forventet behandlingstid: inntil 2 uker.

Søknader for idrettslag godkjennes av styret, på styremøter, som avholdes kvartalsvis.

Frist for søknader for idrettslag ut året 2024 er som følger:
– 19. juni
– 18. september

Forventet behandlingstid: inntil 3 uker etter ovenfornevnte frister. 

For at vi skal kunne vurdere en søknad ber vi om at det gis en god begrunnelse for hvorfor dere søker. For idrettslag ber vi om at det oppgis hvor mange barn en eventuell støtte vil komme til gode, samt om det er gjort andre tiltak for å samle inn penger.
Tilbud må innhentes og skal lastes opp som dokumentasjon.

Dersom det mangler begrunnelse / dokumentasjon vil det måtte påregnes forlenget behandlingstid.

 

ERKEENGLER FONDET ER NÅ STENGT FOR STØTTE TIL KOSTNADER TILNYTTET VÅRSEMESTERET 2024, OG DET ER PER NÅ IKKE MULIG Å SØKE STØTTE. 

VI VIL GJENÅPNE SØKNADSPORTALEN OG BEHANDLE SØKNADER FOR KOSTNADER TILKNYTTET HØSTSEMESTERET 2024 FRA 15. AUGUST.  

Erkeengler Fondet

192

Antall barn støttet

38

Antall lag støttet

1 115 175

Totalt utbetalt