søk støtte – Erkeengler

Søk støtte

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts- og fritidstilbud og for at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal ikke være et hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. 
Vi ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett- og fritidsaktiviteter.

På nåværende tidspunkt bevilger Stiftelsen Erkeengler økonomisk støtte til følgende idretter:
  • Fotball
  • Håndball
  • Ishockey
  • Bryting

Både privatpersoner og idrettslag kan søke om støtte.

Vi støtter:

  • Avgifter tilknyttet idrett (medlemskontingent, treningsavgifter og lisensutgifter)
  • Innkjøp av nødvendig utstyr og klær
  • Reisekostnader tilknyttet idrettsarrangement i Norden

Søknader for privatpersoner kan ikke overskride kr 5.000,-

Søknader for idrettslag over 15.000,- godkjennes av styret, på styremøter som avholdes kvartalsvis.

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig.
Forventet behandlingstid: inntil 2 uker.
Dersom det mangler dokumentasjon vil det måtte påregnes forlenget behandlingstid.

86

Antall barn støttet

18

Antall lag støttet

745 830

Totalt utbetalt