Søk støtte

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts og fritidstilbud og at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal derfor ikke være til hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. Stiftelsen Erkeengler ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen, slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett og fritidsaktiviteter.

På nåværende tidspunkt bevilger Stiftelsen Erkeengler økonomisk støtte til følgende idretter:

• Fotball
• Håndball
• Ishockey
• Bryting

Enkeltpersoner

Enkeltpersoner (Personstipend)

Stiftelsen Erkeengler har avsatt kr 100 000 til støtte for enkeltpersoner som trenger økonomisk hjelp for å delta i idrett og fritidsaktivitet. Dette gjelder støtte til:

  • Avgifter tilknyttet idrett (medlemskontingenter, treningsavgifter og lisensutgifter)
  • Innkjøp av utstyr eller klær
  • Transportutgifter til deltakelse på idrettsarrangementer i Norge
  • Søknaden kan ikke overskride kr 5000

Idrettslag

Stiftelsen Erkeengler har avsatt 100 000 kr og inntil 25 000 kr per klubb som trenger økonomisk hjelp. Dette gjelder støtte til:

  • Avgifter tilknyttet idrett (medlemskontingenter, treningsavgifter og lisensutgifter) for eksisterende eller nye medlemmer som trenger økonomisk hjelp. Klubben må kunne dokumentere at de dekker treningsavgiften for det beløpet som det søkes om.
  • Innkjøp av nytt utstyr til barn og unge som ikke kan dekke dette selv
  • Transportutgifter til deltakelse på idrettsarrangementer i Norge
  • Innkjøp av nødvendig utstyr som idrettslaget trenger