søk støtte – Erkeengler

Søk støtte

Stiftelsen Erkeengler brenner for at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts- og fritidstilbud og for at alle skal få være med uansett bakgrunn. Økonomiske utfordringer skal ikke være et hinder for at barn og unge skal ha denne muligheten. 
Vi ønsker derfor å bidra til å hjelpe denne gruppen slik at flere barn og unge skal ha muligheten til å drive med idrett- og fritidsaktiviteter.

På nåværende tidspunkt bevilger Stiftelsen Erkeengler økonomisk støtte til følgende idretter:

  • Fotball
  • Håndball
  • Ishockey
  • Bryting


Både privatpersoner og idrettslag kan søke om støtte.

Vi støtter:

  • Avgifter tilknyttet idrett (medlemskontingent, treningsavgifter og lisensutgifter)
  • Innkjøp av nødvendig utstyr og klær (størrelse per produkt må oppgis)
  • Reisekostnader tilknyttet idrettsarrangement i Norden

Søknader for privatpersoner kan ikke overskride kr 5.000,-
Vi dekker ikke tilbud utover normal treningsavgift og medlemskontingent.

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig.
Forventet behandlingstid: inntil 2 uker.

Søknader for idrettslag godkjennes av styret, på styremøter som avholdes kvartalsvis.

Frist for søknader for idrettslag ut året 2024 er som følger: 
– 19. juni
– 18. september

Forventet behandlingstid: inntil 3 uker fra frist. 


For at vi skal kunne vurdere en søknad ber vi om at det gis en god begrunnelse for hva og hvorfor dere søker. For idrettslag ber vi om at det oppgis hvor mange barn en eventuell støtte vil komme til gode, samt om det er gjort andre tiltak for å samle inn penger. Tilbud må innhentes og lastes opp som dokumentasjon. 

Dersom det mangler begrunnelse / dokumentasjon vil det måtte påregnes forlenget behandlingstid.

175

Antall barn støttet

28

Antall lag støttet

1 066 408

Totalt utbetalt