Søknad om personstipend-thanks – Erkeengler

Søknad om personstipend

Fyll ut skjema så godt du kan, så tar vi kontakt når søknaden er gjennomgått.

Stiftelsen Erkeengler har avsatt kr 100 000 til støtte for enkeltpersoner som trenger økonomisk hjelp for å delta i idrett og fritidsaktivitet.

Dette gjelder støtte til:

  • Avgifter tilknyttet idrett (medlemskontingenter, treningsavgifter og lisensutgifter)
  • Innkjøp av utstyr eller klær
  • Transportutgifter til deltakelse på idrettsarrangementer i Norge

    Søknaden kan ikke overskride kr 5000

Stiftelsen gir ikke støtte til:

  • Idrettsarrangementer for voksne
  • Støtte utover det som anses som normal aktivitet. Vi har derfor ikke anledning til å gi støtte til barn og unge som ønsker å drive profesjonell idrett
  • Treningsleirer eller turneringer i utlandet 
  • Støtte til de som oppfyller krav til støtte fra det offentlige
  • Støtte som faller utenfor Stiftelsen Erkeengler sine formål.

Takk for din søknad!

Søknader behandles fortløpende, du hører snart fra oss. Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt

Samarbeidspartnere