Frivillighetsprisen 2023 – Erkeengler

Det var flere representanter fra stiftelsen Erkeengler tilstede på Frivillighetskonferansen som gikk av stabelen onsdag 5. desember på Lørenskog Hus, da årets frivillighetspris skulle deles ut.
“Formålet med frivillighetsprisen er å hedre personer, grupper eller frivillige organisasjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen frivillighet i Lørenskog Kommune”. Til stor applaus ble det annonsert at ildjsel Juma Iraki mottok Frivillighetsprisen 2023 for arbeidet han og stiftelsen Erkeengler gjør i og for lokalmiljøet i Lørenskog og Rælingen kommune!

Lørenskog frivillighetsråd begrunner nomineringen på følgende måte:
“Juma Iraki er nominert for sin omfattende innsats for at barn og unge i Lørenskog skal kunne delta i lek, idrett og fritidsaktiviteter. Han har særlig bidratt til å redusere økonomi som barriere for barn og unges deltagelse. Etter at Juma mistet sine to barn Mikael (7) og Gabriel (1) sommeren 2020, har han dedikert tiden sin til å bygge opp den ideelle stiftelsen og minnefondet Erkeengler. Gjennom Erkeenglers innsamlingsfond og samarbeid med idrettslag og kommune, bidrar Juma med støtte til dekning av deltagerutgifter for enkeltpersoner og idrettslag, gratis deltagelse i idrettskoler og aktivitetsprosjekter og bygging av aktivitetsanlegg tilgjengelige for alle. Erkeengler har blant annet bidratt til Mikael og Gabriels lekeplass på Sørlihavna, ballbinge og samlingsplass med musikkanlegg ved Hammer skole, Gabriels hjørne i Lilleborg barnehage, sommerferie i Grimstad for skolebarn, filmskole for ungdommer og håndballskole og ishockeyskole for barn i Lørenskog. Nesten 800 000 kr er gitt i direkte støtte til 86 barn og 18 idrettslag”.

På vegne av grunnlegger og daglig leder Juma, og hele stiftelsen Erkeengler, ønsker vi å rette en stor takk til alle som har foreslått Juma som mottaker av denne prisen, og til Lørenskog Frivillighetsråd for nomineringen som én av fire kandidater til prisen.