4700 – Erkeengler

Grunnet sen innmelding ble treningsavgiften til Abub bakar Mohammad kun kr 4000,-. Dette ble ikke avklart før søknad allerede var innvilget. Fremfor å betale tilbake overskytende kr 1000,- ble dette brukt til nye fotballsko og utstyr hos Comet Sport. Egen faktura sendt fra Comet Sport.