4577 – Erkeengler

Faktura kommer fra Torshov sport, kontaktperson Michael Markusson, Butikksjef Hockey