4469 – Erkeengler

Endring i utgiftene hos LIF, faktiske utgifter 4500,-. Klubben fakturerer faktisk beløp.