4168 – Erkeengler

Ved en glipp er barnet tildelt 833,- over beløpsgrensen i 2023.