Vårt formål – Erkeengler

Vårt formål

Idrett er mer enn en fysisk aktivitet. Idretten er en viktig arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd (2022, Norges Idrettsforbund).

Vi i Stiftelsen Erkeengler erfarer at mange barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune kjenner på utenforskap, og havner i dårlige miljøer, ofte grunnet sosioøkonomiske utfordringer.

Vårt formål er at barn og unge (5-16 år) skal ha et godt idretts- og fritidstilbud, og for at alle skal få være med, uansett bakgrunn. Idretten er den største inkluderingsplattformen utenom skolen. Økonomiske utfordringer skal ikke være til hinder for at barn og unge skal kunne ha muligheten til å drive med idrett og fritidsaktiviteter – alle barn bør få oppleve idrettsglede!

Stiftelsen ønsker på sikt å gjennomføre prosjekter i hele landet, men det har vært naturlig å fokusere på Lørenskog og Rælingen i oppstarten, gitt barnas tilhørighet til disse to kommunene.

Gabriels hjørne

I Lilleborg barnehage ble det bygget en lekeplass og et lekehus der barna kan dyrke grønnsaker. Dette lekeområdet heter «Gabriels hjørne», og er for de minste barna i barnehagen og i nærområdet.

Mikaels ballbinge

Lørenskog er under en stor utvikling med flere innbyggere som flytter til kommunen hvert år. Fotball er en stor del av samfunnet og det er et behov for en ny ballbinge. Vi har bygget en ballbinge, der man kan utnytte fasiliteter for både fotball og basketball. Denne er kalt «Mikaels ballbinge».