Vår historie – Erkeengler

Vår historie

Stiftelsen Erkeengler er en ideell organisasjon. Den ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort på Lørenskog den 19. juli 2020. Stiftelsen ble grunnlagt av barnas far, familie og en nær venn med et ønske om å hedre Mikael og Gabriel.

Gjennom sin far ble barna tidlig introdusert for barneidrett. Mikael var en aktiv gutt på 7 år som spilte fotball, ishockey og bryting. Han hadde et spesielt bånd til sin far og de delte lidenskapen for disse aktivitetene. Gabriel ble bare 1 år og dermed ikke gammel nok til å begynne på idrett, men hans far hadde gjort klar skøytene til den dagen han også skulle begynne på ishockey.

Stiftelsen Erkeengler jobber for at flere barn og unge skal få delta i lek og fritidsaktiviteter. Vi bidrar til økt trivsel, samt forebyggende og helsefremmende tiltak.

Det finnes ingen ord som kan beskrive sorgen barnas familie sitter igjen med, men evige avtrykk i nærmiljøet i guttenes navn er en mager trøst.

Mikael og Gabriel