Våre prosjekter

«Erkeengler» er en ideell stiftelse. Den ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort i Lørenskog den 19. juli 2020. Barnas far, familie og en nær venn står bak minnefondet.

Stiftelsen skal hedre guttene og gi dem evig liv gjennom bidrag til nærmiljøet. Det finnes ingen ord som kan beskrive sorgen barnas familie sitter igjen med. Men evige avtrykk i nærmiljøet i guttenes navn er en mager trøst. Vi ønsker å bidra til økt trivsel, og forebyggende og helsefremmende tiltak for andre barn.

Nøkkeltall

450

Bedriftssponsorer

150

Donerte arbeidstimer

3

Store prosjekter

15

Sponsede lag

6

Betalte kontigenter

50

Barn som har fått utstyr

5

Store prosjekter

5

Sponsede klubber

Gabriels hjørne

I Lilleborg barnehage ble det bygget en lekeplass og et lekehus der barna kan dyrke grønnsaker. Dette lekeområdet heter «Gabriels hjørne», og er for de minste barna i barnehagen og i nærområdet.

Mikaels ballbinge

Lørenskog er under en stor utvikling med flere innbyggere som flytter til kommunen hvert år. Fotball er en stor del av samfunnet og det er et behov for en ny ballbinge. Vi har bygget en ballbinge, der man kan utnytte fasiliteter for både fotball og basketball. Denne er kalt «Mikaels ballbinge».

Mikael og Gabriels lekeplass

I samråd med Lørenskog kommune og med støtte fra Aktiv Lek har vi bygget en aktivitetspark ved Sørlihavna området. «Mikael og Gabriels lekeplass» er fylt med barn og unge som finner mye glede av å leke her!