Fadia, stiftelsens store forbilde – Erkeengler

Nylig ble Fadia Iraki kåret til “Årets kvinnelige forbilde 2024” på NOVA Spektrums 8. mars-arrangement, en velfortjent pris! Men for stiftelsen Erkeengler er Fadia ikke bare årets kvinnelige forbilde i 2024, men vårt største forbilde og anker, hver dag, hvert år.

Fadia har vært en del av stiftelsen siden oppstart, etter at hun mistet sine to kjære barnebarn, Mikael og Gabriel. Sammen med familie og venner ble den bunnløse sorgen gjort om til noe som kunne glede og hjelpe andre, nemlig stiftelsen Erkeengler.
Fadia er et JA-menneske i stiftelsen, og hun bidrar der det trengs. Det er få som henne, og vi er heldige som får ha med oss en slik dame på laget.

I samarbeid med NHO Viken Oslo, Handelsbanken og Romerikes Blad deler Stiftelsen NOVA Spektrum hvert år ut prisen for årets kvinnelige forbilde på Romerike. Formålet med prisen er å synliggjøre viktige forbilder i regionen gjennom å hedre kvinner som utgjør en positiv forskjell innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet. Fadia er opprinnelig flyktning fra Libanon, men er nå bosatt i Lørenskog etter at hun kom til Norge på slutten av åttitallet.

I sin begrunnelse for tildelingen la juryen spesielt vekt på at Fadia representerer en viktig og uvurdelig ressurs for bedre integrering og inkludering i samfunnet gjennom sin enorme innsats innen frivillig sektor. Fadia har gjennom en årrekke vært en viktig bidragsyter i sanitetsmiljøet i regionen og representerer en viktig støttespiller for å hjelpe innvandrerkvinner med å komme seg ut av hjemmet, lære seg språket og bidra aktivt i lokalsamfunnet.

Vi gratulerer stiftelsens mor, bestemor og hjerte så mye med prisen! 💙🩵